Отпад

 
 

Откуп на алуминиум, бакар, месинг, железо

 
Ние сме специјализирани во преработка и рециклирање на црни и обоени метали купени од широката јавност, компаниите и општините. Со текот на годините, развивме ефикасни и безбедни практики за рециклирање на сите видови метали. Од година во година, ние продолжуваме да ги развиваме и менуваме нашите начини за подобро рециклирање. Ние вршиме откуп на алуминиум, бакар, месинг, железо.

Пред се битно е да ги разберете повеќето видови метали, со цел да можете да извршите подобра продажба на металите и да заштедите време.
Црна метали се оние кои главно се состојат од железо и се магнетни. Таквите метали го сочинуваат најголемиот дел од она што го гледаме на нашите отпадни станици. Обоени метали се оние метали кои не се првенствено составени од железо и не се магнетни. Овие предмети се купуваат во повеќе рафинирани категории, но во основа спаѓаат бакар, отпаден алуминиум, месинг, олово, нерѓосувачки и алуминиумски конзерви.
 
 
 
 
 

Откуп на хартија

 
Процесот на рециклирање на отпадната хартија најчесто вклучува мешање на искористена / стара хартија со вода и хемикалии за да се прекине. Потоа се сече и загрева, со што се распаѓа понатаму во цевки од целулоза, еден вид органски растителен материјал; оваа добиена мешавина се нарекува пулпа или кашеста маса.

 
 
 
 
 
 
 

Откуп на стари возила

 
Вашата цел, ако барате да продадете стар или несакан автомобил, треба да биде да добиете што е можно повеќе пари за тоа, а ние сме вашиот прав и прв избор.

Кога станува збор за рециклирање на несаканите возила, нашата главна цел е да се осигураме дека откако вашето возило ќе биде доставено кај нас, се отстранува на еколошки свесен начин кој ги исполнува сите законски барања.

 
 
 
 
 

Откуп на батерии

 
Главните компоненти на преносни батерии се метали. Некои од овие - особено жива, кадмиум и олово - се токсични тешки метали кои се опасни по животната средина. Рециклирањето на отпадните батерии гарантира дека овие опасни материјали не влегуваат и не ја загадуваат животната средина.

Благодарение на нашето долгогодишното искуство и техничката експертиза, можеме да ги прифатиме сите видови батерии. Покрај тоа, имаме развиено посебен процес на рециклирање за секој тип на батерија и различните хемиски акумулатори.

 
 
 
 
 
 

Откуп на акумулатори

 
Со години, Еко Метал 16 откупува акумулатори за отпад и рециклирање. Ние можеме да ви обезбедиме тековни цени за вашите акумулатори, од автомобили, камиони и други моторни возила.

Акумулаторите на прв поглед и од надвор ви изгледаат сосема безбедно и безопасно, но тие содржат тешки метали како олово, кадмиум, киселина и жива кои што се опасни по човековото здравје и животната средина. Поради тоа, не е безбедно акумулаторите да се чуваат во Вашиот дом или Вашата компанија.